Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 stycznia 2005 r.
w sprawie utworzenia Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Gdańsku oraz nadania jemu Statutu.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 2/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupsk w
okręgu wyborczym Nr 11
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
Kąty Rybackie.
06.11.2014 więcej
zarządzenie Nr 6/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2005 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie
bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
położonej w miejscowości Darżlubie .
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia składnic złomu,
upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o przyjęciu
pojazdów z województwa pomorskiego do składnic złomu w celu
kasacji.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2005 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłoradz w
okręgu wyborczym Nr 7
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2005 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 11/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 14/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.
06.11.2014 więcej