Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 stycznia 2005 r.
w sprawie utworzenia Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Gdańsku oraz nadania jemu Statutu.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 2/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupsk w
okręgu wyborczym Nr 11
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
Kąty Rybackie.
06.11.2014 więcej
zarządzenie Nr 6/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2005 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie
bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
położonej w miejscowości Darżlubie .
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia składnic złomu,
upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o przyjęciu
pojazdów z województwa pomorskiego do składnic złomu w celu
kasacji.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2005 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłoradz w
okręgu wyborczym Nr 7
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2005 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 11/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
06.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 14/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.
06.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się