Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 1/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
w sprawie rezerwatu przyrody “Kwidzyńskie Ostnice”
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 2/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Las Mątawski”
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 3/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty za wstęp na obszar rezerwatu
przyrody „Kręgi Kamienne”
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod
uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz
rejonizacji tych upraw w 2005 roku w województwie pomorskim
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 5/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie
pomorskim
27.04.2015 więcej
27.04.2015 więcej
27.04.2015 więcej
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 9/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia nr 14/97 Wojewody Słupskiego z
dnia 14 października 1997 r. w sprawie podziału obszaru
województwa słupskiego na obwody łowieckie
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 10/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia w gminie Stegna miejscowości: Stegna,
Jantar, Junoszyno i Mikoszewo za uprawnione do pobierania opłaty
miejscowej
27.04.2015 więcej