Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 2/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2006 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 4.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 3/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2006 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 144/04 Wojewody Pomorskiego w
sprawie powołania zespołu do spraw opracowywania procedur
wewnętrznych dotyczących wdrażania Programu Phare Spójność
Społeczna i Gospodarcza w celu stosowania w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie zgody na darowiznę Gminie Kobylnica nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa własności
nieruchomości położonej w Groszkowie, gmina Sztutowo.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 6/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących
własność Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny
ich sprzedaży.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa
nieruchomości gruntowej.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Gdańsku.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikat w tym
zakresie.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 10/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikat w tym
zakresie.
01.12.2014 więcej