Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 2/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów
środków budżetu państwa
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 3/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania zespołu doradczego do określenia
lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i obszarów przez
nie obsługiwanych w województwie pomorskim.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołczygłowy
w okręgu wyborczym Nr 1
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw
Restrukturyzacji Finansowej Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Województwie Pomorskim.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 6/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
„Dolina Kłodawy”
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego nad
Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w
Starogardzie Gdańskim.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż w drodze
przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w
obrębie Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkowników wieczystych.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 10/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem
Państwa a Gminą Kartuzy bez obowiązku dokonywania dopłaty
różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 11/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości położonej
w Słupsku.
18.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się