Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 2/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów
środków budżetu państwa
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 3/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania zespołu doradczego do określenia
lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i obszarów przez
nie obsługiwanych w województwie pomorskim.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołczygłowy
w okręgu wyborczym Nr 1
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw
Restrukturyzacji Finansowej Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Województwie Pomorskim.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 6/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
„Dolina Kłodawy”
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego nad
Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w
Starogardzie Gdańskim.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż w drodze
przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w
obrębie Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkowników wieczystych.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 10/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem
Państwa a Gminą Kartuzy bez obowiązku dokonywania dopłaty
różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 11/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości położonej
w Słupsku.
18.12.2014 więcej