Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
„Białogóra”
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 2/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 3/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie ustanowienia procedur i ich wprowadzenia do Systemu
Zarządzania Jakością oraz obowiązku korzystania z
zintegrowanego systemu informatycznego „IntraDok”
służącego do elektronicznego obiegu dokumentów w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 4/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 5/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia "Wojewódzkiego Planu Poboru"
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 7/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa położonej w
Gdańsku.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 8/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.
Poznańskiej 26.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 9/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie Nr 219/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia
29 października 2007 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze
bezprztargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na
udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 10/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu
Kartuskiego nieruchomości stanowiącej przedmiot własności
Skarbu Państwa.
14.01.2015 więcej