Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 2/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 3/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 4/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 5/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny z zasobu Skarbu Państwa
na rzecz Gminy Miasta Gdańska
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 7/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy
ul. Buczka 17 B w Gdańsku, stanowiącego własność Skarbu
Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 8/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego województwa pomorskiego
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 9/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa
Energetycznego
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 10/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
15.07.2015 więcej