Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 1/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie uznania wścieklizny za wygasłą, na niektórych
obszarach województwa pomorskiego
07.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 2/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i
konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 r.
07.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 3/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
07.05.2015 więcej