2015-05-08

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego wydane w 2010 roku

W poniższej tabeli kliknięcie na odnośnik powoduje otwarcie odpowiedniego numeru Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego (znajdującego się na stronie internetowej PUW pod adresem: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl ),  w którym zostało opublikowane rozporządzenie. 

Nr

Data wydania

W jakiej sprawie

Wydział/Biuro/Zespół

1.

24.05.2010 r.

ws. wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego

Wydział Nadzoru i Kontroli

2.

25.06.2010 r.

ws. odwołania zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego