Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie zasad udostępniania i ponownego wykorzystywania
informacji publicznej będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 2/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 3/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 4/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 5/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 7/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 8/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 9/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz
ich użytkownika wieczystego
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 10/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na użyczenie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej