2015-05-07

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego wydane w 2012 roku

W poniższej tabeli kliknięcie na odnośnik powoduje otwarcie pliku zawierającego treść rozporządzenia (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym) znajdującego się na stronie internetowej PUW pod adresem: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl 

Nr

Data wydania

W jakiej sprawie

Wydział/Biuro/Zespół

1.

13.03.2012 r.

w sprawie tworzenia wspólnych urzędów stanu cywilnego dla niektórych miast i gmin
w województwie pomorskim

Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

2.

18.05.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych na terenie m. Gdańska Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego