Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 8 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 10 lutego
2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania
środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zmienione
zarządzeniem Nr 19/2010 Dyrektora Generalnego z dnia 26 maja
2010r. oraz zarządzeniem Nr 30/2010 Dyrektora Generalnego z dnia
26 października 2010r.oraz zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora
Generalnego z dnia 8 lutego 2012 r.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 25 lutego 2013 r.
Zarządzenie zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 19/2012 z dnia
23 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i
wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na
stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem
przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej
zbędnych lub zużytych składników rzeczowych
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zasad ustalania Indywidualnego Programu
Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej
zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 9 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie Nr 17/09 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w sprawie
powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, komend powiatowych i
miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego,
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno
– Spożywczych w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku
zmienione zarządzeniem nr 22/09 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 21 lipca
2009 r. oraz zarządzeniem nr 23/12 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28 września
2012 r.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 17 maja 2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 14/12 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 20 kwietnia
2012 roku w sprawie wdrożenia Systemu Przeciwdziałania
Zagrożeniom Korupcyjnym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, komend
powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej
województwa pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Gdańsku,
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku oraz
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępcy
Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 27/11 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2011
r. w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami
ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym dla
pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
123