Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 2/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Sztum
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 3/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia "Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej
w 2013 r."
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli
przez Wojewodę Pomorskiego
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 6/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu zadań i
kompetencji Wicewojewody Pomorskiego
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkowników wieczystych
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu
Skarbu Państwa
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 10/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw wdrożenia Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
26.11.2014 więcej