Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 2/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Sztum
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 3/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia "Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej
w 2013 r."
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli
przez Wojewodę Pomorskiego
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 6/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu zadań i
kompetencji Wicewojewody Pomorskiego
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkowników wieczystych
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu
Skarbu Państwa
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
26.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 10/2013 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw wdrożenia Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
26.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się