Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do
przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
16.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 30/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 3 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do
przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
16.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 29/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 28 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia w
sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 28/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 27 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy
członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 27/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 25 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania szkoleń w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, studentów i
uczniów odbywających praktyki studenckie lub uczniowskie w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 26/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na
wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 7 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Generalnego z dnia 24 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie sprawie wprowadzenia Programu
zarządzania zasobami ludzkimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku
12.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 23/2014 Dyrektora Generalnego z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zewnętrznego na
stanowisko pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie
cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
12.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 22/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej
21/27
30.10.2014 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się