Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do
przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
16.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 30/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 3 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do
przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
16.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 29/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 28 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia w
sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 28/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 27 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy
członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 27/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 25 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania szkoleń w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, studentów i
uczniów odbywających praktyki studenckie lub uczniowskie w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 26/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na
wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 7 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Generalnego z dnia 24 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie sprawie wprowadzenia Programu
zarządzania zasobami ludzkimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku
12.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 23/2014 Dyrektora Generalnego z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zewnętrznego na
stanowisko pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie
cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
12.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 22/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej
21/27
30.10.2014 więcej
1234