Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 295/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 294/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 293/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniające Zarządzenie nr 379/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie wprowadzenia polityki
rachunkowości zmienione Zarządzeniem Nr 84/14 Wojewody
Pomorskiego z dnia 20 marca 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 117/14
Wojewody Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2014r.
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 292/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostaszewo w
okręgu wyborczym Nr 6
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 291/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Malborka w
okręgu wyborczym Nr 5
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 290/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie realizacji szkolenia obronnego w województwie
pomorskim w 2015 roku
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 289/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 336/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.
Wojewody pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
do przeprowadzenia corocznych kontroli przestrzegania warunków
utrwalenia przebiegu imprezy masowej
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 288/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniające Zarządzenie nr 229/2014 z dnia 22 września 2014 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
Koordynujacego ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego
Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna
szkoła"
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 287/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 286/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się