Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 295/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 294/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 293/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniające Zarządzenie nr 379/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie wprowadzenia polityki
rachunkowości zmienione Zarządzeniem Nr 84/14 Wojewody
Pomorskiego z dnia 20 marca 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 117/14
Wojewody Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2014r.
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 292/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostaszewo w
okręgu wyborczym Nr 6
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 291/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Malborka w
okręgu wyborczym Nr 5
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 290/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie realizacji szkolenia obronnego w województwie
pomorskim w 2015 roku
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 289/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 336/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.
Wojewody pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
do przeprowadzenia corocznych kontroli przestrzegania warunków
utrwalenia przebiegu imprezy masowej
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 288/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniające Zarządzenie nr 229/2014 z dnia 22 września 2014 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
Koordynujacego ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego
Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna
szkoła"
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 287/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 286/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej