Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 177005 (58/15)
Ogłoszenie na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
finansowej w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i
Budżetu
12.02.2016 więcej
Nabór nr 176129 (57/15)
Ogłoszenie na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
kadrowych w Oddziale Kadr i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i
Organizacji
16.12.2015 więcej
Nabór nr 2501 (56/15)
Dyrektor Biura Kadr i Organizacji
16.12.2015 więcej
Nabór nr 174599 (54/15)
inspektor wojewódzki do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie
legalizacji pobytu w Oddziale ds. Cudzoziemców Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
27.10.2015 więcej
Nabór nr 174378 (53/15)
referent prawny w Oddziale Nadzoru Wydziału Prawnego i Nadzoru
20.10.2015 więcej
Nabór nr 137760 (48/15)
starszy inspektor ds. nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
na samodzielnym stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
19.10.2015 więcej
Nabór nr 173766 (46/15)
inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji
architektoniczno - budowlanej w Oddziale Administracji
Architektoniczno - Budowlanej Wydziału Infrastruktury
19.10.2015 więcej
Nabór nr 173081 (47/15)
inspektor wojewódzki do spraw ocen pracowniczych i szkoleń w
Oddziale Kadr i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i Organizacji
25.09.2015 więcej
Nabór nr 172484 (44/15)
inspektor wojewódzki ds. obsługi cudzoziemców w zakresie
legalizacji pobytu w Oddziale ds. Cudzoziemców Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
25.09.2015 więcej
Nabór nr 172206 (42/15)
referent prawny do spraw nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego w Oddziale Nadzoru Wydziału Prawnego i
Nadzoru
25.09.2015 więcej
12345