Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 177005 (58/15)
Ogłoszenie na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
finansowej w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i
Budżetu
12.02.2016 więcej
Nabór nr 176129 (57/15)
Ogłoszenie na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
kadrowych w Oddziale Kadr i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i
Organizacji
16.12.2015 więcej
Nabór nr 2501 (56/15)
Dyrektor Biura Kadr i Organizacji
16.12.2015 więcej
Nabór nr 174599 (54/15)
inspektor wojewódzki do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie
legalizacji pobytu w Oddziale ds. Cudzoziemców Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
27.10.2015 więcej
Nabór nr 174378 (53/15)
referent prawny w Oddziale Nadzoru Wydziału Prawnego i Nadzoru
20.10.2015 więcej
Nabór nr 137760 (48/15)
starszy inspektor ds. nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
na samodzielnym stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
19.10.2015 więcej
Nabór nr 173766 (46/15)
inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji
architektoniczno - budowlanej w Oddziale Administracji
Architektoniczno - Budowlanej Wydziału Infrastruktury
19.10.2015 więcej
Nabór nr 173081 (47/15)
inspektor wojewódzki do spraw ocen pracowniczych i szkoleń w
Oddziale Kadr i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i Organizacji
25.09.2015 więcej
Nabór nr 172484 (44/15)
inspektor wojewódzki ds. obsługi cudzoziemców w zakresie
legalizacji pobytu w Oddziale ds. Cudzoziemców Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
25.09.2015 więcej
Nabór nr 172206 (42/15)
referent prawny do spraw nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego w Oddziale Nadzoru Wydziału Prawnego i
Nadzoru
25.09.2015 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się