Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 33/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 22 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu adaptacji nowo
zatrudnionych pracowników w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
22.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 32/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi i
pieczątkami w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
22.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 31/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
IV pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku
ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
11.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji praktyk
studenckich, praktyk zawodowych oraz staży dla bezrobotnych w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
09.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 29/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania
pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż
służbową oraz rozliczania kosztów poniesionych z tytułu
podróży służbowej, zasad używania i rozliczania kosztów
wykorzystania do podróży służbowej pojazdu niebędącego
własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz warunków
zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z
tytułu wyjścia służbowego
20.11.2015 więcej
Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
20.11.2015 więcej
Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 27 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
naboru zewnętrznego na stanowisko pracy będące wyższym
stanowiskiem w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
28.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 21 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Instrukcji
Bezpieczeństwa Budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
III pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku
ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 24/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 22 września 2015
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ustalania
Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członków korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
22.09.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się