Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 33/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 22 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu adaptacji nowo
zatrudnionych pracowników w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
22.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 32/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi i
pieczątkami w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
22.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 31/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
IV pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku
ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
11.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji praktyk
studenckich, praktyk zawodowych oraz staży dla bezrobotnych w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
09.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 29/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania
pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż
służbową oraz rozliczania kosztów poniesionych z tytułu
podróży służbowej, zasad używania i rozliczania kosztów
wykorzystania do podróży służbowej pojazdu niebędącego
własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz warunków
zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z
tytułu wyjścia służbowego
20.11.2015 więcej
Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
20.11.2015 więcej
Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 27 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
naboru zewnętrznego na stanowisko pracy będące wyższym
stanowiskiem w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
28.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 21 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Instrukcji
Bezpieczeństwa Budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
III pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku
ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 24/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 22 września 2015
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ustalania
Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członków korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
22.09.2015 więcej
1234