Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 304/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 303/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na podwyższenie stopy procentowej dla
rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 302/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,
Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego
planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa
pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach
komisji.
30.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 301/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady
do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego
28.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 300/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
28.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie pomorskim w 2016 r.
23.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 298/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
22.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 297/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
04.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 296/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 295/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
04.12.2015 więcej