Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 6935 (120/16) - Biuro Budżetowo-Księgowe
Nabór na stanowisko starszego inspektora w Oddziale
Księgowości i Budżetu Biura Budżetowo-Księgowego
30.12.2016 więcej
Nabór nr 114/16 - Biuro do Spraw Obsługi Delegatury
Nabór na stanowisko starszego administratora w Biurze do Spraw
Obsługi Delegatury (3/4 etatu)
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6868 (107/16) - Biuro Budżetowo-Księgowe
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Księgowości i Budżetu Biura Budżetowo-Księgowego
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6864 (117/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (3 stanowiska)
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6863 (116/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (4 stanowiska)
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6862 (119/16) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6771 (115/16) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa
(zastępstwo)
22.12.2016 więcej
Nabór nr 6559 (104/16) - Biuro Budżetowo-Księgowe
Nabór na stanowisko starszego księgowego w Oddziale
Księgowości i Budżetu Biura Budżetowo-Księgowego
15.12.2016 więcej
Nabór nr 6557 (100/16) - Biuro Budżetowo-Księgowe
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Księgowości i Budżetu Biura Budżetowo-Księgowym
(zastępstwo)
15.12.2016 więcej
Nabór nr 112/16 - Biuro Kadr i Organizacji
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych w
Kancelarii Ogólnej Biura Kadr i Organizacji.
14.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się