Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 6935 (120/16) - Biuro Budżetowo-Księgowe
Nabór na stanowisko starszego inspektora w Oddziale
Księgowości i Budżetu Biura Budżetowo-Księgowego
30.12.2016 więcej
Nabór nr 114/16 - Biuro do Spraw Obsługi Delegatury
Nabór na stanowisko starszego administratora w Biurze do Spraw
Obsługi Delegatury (3/4 etatu)
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6868 (107/16) - Biuro Budżetowo-Księgowe
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Księgowości i Budżetu Biura Budżetowo-Księgowego
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6864 (117/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (3 stanowiska)
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6863 (116/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (4 stanowiska)
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6862 (119/16) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury
28.12.2016 więcej
Nabór nr 6771 (115/16) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa
(zastępstwo)
22.12.2016 więcej
Nabór nr 6559 (104/16) - Biuro Budżetowo-Księgowe
Nabór na stanowisko starszego księgowego w Oddziale
Księgowości i Budżetu Biura Budżetowo-Księgowego
15.12.2016 więcej
Nabór nr 6557 (100/16) - Biuro Budżetowo-Księgowe
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Księgowości i Budżetu Biura Budżetowo-Księgowym
(zastępstwo)
15.12.2016 więcej
Nabór nr 112/16 - Biuro Kadr i Organizacji
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych w
Kancelarii Ogólnej Biura Kadr i Organizacji.
14.12.2016 więcej