Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja dot. sprawy WI-X.142.1.2016.DMS
Przebieg linii przesyłowej trzytorowej 2x400 kV 220 kV
relacji Żarnowiec-Gdańsk Błonia
27.12.2016 więcej
Petycja dot. sprawy nr BZK-IX.142.1.2016
wprowadzenie i wdrożenie począwszy od maja 2016 r. na terenie
województwa pomorskiego skutecznego programu usuwania barszczu
Sosnowskiego z terenu województwa pomorskiego
09.09.2015 więcej
Wykaz petycji złożonych w 2016 roku
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
04.09.2015 więcej