Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 44/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
14.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 43/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego)
będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
25.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 42/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
19.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 41/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego
pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku
10.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 40/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 6 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek.
06.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 39/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 5 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad awansowania
pracowników – członków korpusu służby cywilnej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
06.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 38/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 4 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania
pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż
służbową oraz rozliczania kosztów poniesionych z tytułu
podróży służbowej, zasad używania i rozliczania kosztów
wykorzystania do podróży służbowej pojazdu niebędącego
własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz warunków
zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z
tytułu wyjścia służbowego
05.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 37/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 3 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki
samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
05.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 36/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 22 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania i
gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i
obuwiem roboczym dla pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
26.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej
21/27.
20.09.2016 więcej
12345