Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 44/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
14.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 43/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego)
będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
25.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 42/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
19.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 41/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego
pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku
10.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 40/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 6 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek.
06.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 39/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 5 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad awansowania
pracowników – członków korpusu służby cywilnej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
06.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 38/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 4 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania
pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż
służbową oraz rozliczania kosztów poniesionych z tytułu
podróży służbowej, zasad używania i rozliczania kosztów
wykorzystania do podróży służbowej pojazdu niebędącego
własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz warunków
zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z
tytułu wyjścia służbowego
05.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 37/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 3 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki
samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
05.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 36/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 22 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania i
gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i
obuwiem roboczym dla pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
26.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej
21/27.
20.09.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się