Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 289/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 288/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 287/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 286/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 285/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 284/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 283/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 282/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynku na nieruchomości Skarbu
Państwa
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 281/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 280/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.01.2017 więcej