Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 20603 (130/17) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad
działalnością w zakresie geodezji i kartografii w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej
11.01.2018 więcej
Nabór nr 20532 (129/17) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa.
11.01.2018 więcej
Nabór nr 20385 (131/17) Wydział Bezpieczeństwa i Zarz. Kryzysowego
Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi
kancelaryjno-organizacyjnej w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
08.01.2018 więcej
Nabór nr 20262 (128/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale do
Spraw Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw
Konsularnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
05.01.2018 więcej
Nabór nr 20256 (125/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Oddziale Kontroli
Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu.
05.01.2018 więcej
Nabór nr 19712 (124/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale do
Spraw Legalizacji Zatrudnienia Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej
Nabór nr 19711 (123/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale do
Spraw Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej
Nabór nr 19709 (122/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale do
Spraw Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej
Nabór nr 19706 (121/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Legalizacji
Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej
Nabór nr 19704 (120/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Legalizacji
Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się