Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki
Społecznej
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przejęcia od samorządu
Województwa Pomorskiego obiektów oraz mienia ruchomego
stanowiącego wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych na
terenie województwa pomorskiego
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu
08.12.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji
06.12.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur
stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy
członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 23 października 2017 r.
o zmianie niektórych zarządzeń Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w związku ze
zmianami w podziale zadań i kompetencji
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu stosowania telepracy w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
24.10.2017 więcej