Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica w
okręgu wyborczym Nr 14
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.245.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.244.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.243.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.242.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.241.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.240.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.239.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.238.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.237.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
29.12.2017 więcej