Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku - ulicy Józefa
Wassowskiego położonej w mieście Gdańsku nadaje się nazwę
Anny Walentynowicz.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku - ulicy
Franciszka Zubrzyckiego położonej w mieście Gdańsku nadaje
się nazwę Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”
28.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku - Ulicy
Wincentego Pstrowskiego położonej w mieście Gdańsku nadaje
się nazwę Henryka Lenarciaka
28.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku - ulicy
Dąbrowszczaków położonej w mieście Gdańsku nadaje się
nazwę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku - ulicy
Stanisława Sołdka położonej w mieście Gdańsku nadaje się
nazwę Kazimierza Szołocha.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku - ulicy Mariana
Buczka położonej w mieście Gdańsku nadaje się nazwę Jana
Styp-Rekowskiego
28.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku - ulicy Leona
Kruczkowskiego położonej w mieście Gdańsku nadaje się nazwę
Ignacego Matuszewskiego.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Chojnice - ulicy
Stanisława Rolbieckiego położonej w mieście Chojnice nadaje
się nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dziemiany
21.11.2017 więcej