Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 40146 (155/18) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
28.12.2018 więcej
Nabór nr 39881 (172/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury
18.12.2018 więcej
Nabór nr 39813 (176/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Budownictwa Specjalnego Wydziału Infrastruktury
17.12.2018 więcej
Nabór nr 39752 (175/18) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
17.12.2018 więcej
Nabór nr 39751 (171/18) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Zamiejscowym w Słupsku Wydziału Nieruchomości i Skarbu
Państwa.
17.12.2018 więcej
Nabór nr 39630 (174/18) - Biuro Kadr i Organizacji
nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kadrowych w
Biurze Kadr i Organizacji
13.12.2018 więcej
Nabór nr 39058 (170/18) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu.
04.12.2018 więcej
Nabór nr 39021 (156/18) - Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Nabór na stanowisko specjalisty w Oddziale Szkolenia
Pracowników Medycznych Wydziału Zdrowia - Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego
04.12.2018 więcej
Nabór nr 38948 (165/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydziału Infrastruktury.
03.12.2018 więcej
Nabór nr 38943 (164/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
03.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się