Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 25989 (69/18) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko starszego inspektora w Wydziale
Nieruchomości i Skarbu Państwa.
20.04.2018 więcej
Nabór nr 25932 (66/18) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Polityki Społecznej.
20.04.2018 więcej
Nabór nr 25926 (46/18) - Wydział Kontroli
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kontroli.
20.04.2018 więcej
Nabór nr 25627 (65/18) - Biuro Kadr i Organizacji
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale Kadr
i Płac Biura Kadr i Organizacji.
16.04.2018 więcej
Nabór nr 25294 (58/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury
09.04.2018 więcej
Nabór nr 25287 (60/18) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Zamiejscowym w
Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
09.04.2018 więcej
Nabór nr 25286 (59/18) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Zamiejscowym
w Słupsku w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
09.04.2018 więcej
Nabór nr 56/18 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania
danych (operatora numeru alarmowego 112) w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
09.04.2018 więcej
Nabór nr 25216 (57/18) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale ds. Legalizacji
Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców
09.04.2018 więcej
Nabór nr 25157 (55/18) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Orzecznictwa Wydziału Nieruchomości i Skarbu
Państwa.
06.04.2018 więcej