Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 21 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
22.05.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 8 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć
interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
09.05.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć
interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
26.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia16 kwietnia 2018 r.
w sprawie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz
Przestrzegania Etyki Zawodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku
23.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 9 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
23.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
17.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego warunków ustalenia
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych
17.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Polityki Społecznej
09.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
04.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w podróż służbową oraz rozliczania kosztów
poniesionych z tytułu podróży służbowej, warunków używania
oraz zasad rozliczania kosztów wykorzystania przez pracownika w
podróży służbowej samochodu osobowego niebędącego
własnością pracodawcy oraz zasad zwrotu kosztów dojazdu
środkami komunikacji miejscowej z tytułu wyjścia służbowego
26.03.2018 więcej
123