Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
07.12.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie zasad przyznawania dodatków zadaniowych oraz
specjalnych pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku
28.11.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zdrowia
- Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego
13.11.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki
13.11.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 22 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie utworzenia Stałej
Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu
zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w
Gdańsku
23.10.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 11 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
12.10.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji
05.10.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
11.09.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Infrastruktury
10.09.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się