Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
18.05.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.71.2018 dotyczącej zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
17.05.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.56.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
17.05.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego do
spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018 – 2020”
17.05.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.63.2018 dotyczącej zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
16.05.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.38.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
11.05.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.
10.05.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji
Projektu nr 16/8-2017/OGFAMI w ramach Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.251.2017 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
07.05.2018 więcej