Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.55.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy
17.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.95.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.94.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
13.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.92.2018 dotyczącej wyrażenia zgody
na wynajęcie lokalu znajdującego się na nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
12.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do spraw monitorowania składowisk i wysypisk odpadów
zlokalizowanych na obszarze województwa pomorskiego z dnia 12
czerwca 2018 r.
10.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 17/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia
4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie
04.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.219.2017 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na polepszenie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej
03.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.123.2016 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowej z zasobu
Skarbu Państwa
03.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.51.2018 dotyczącej zgody na najem
lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu
Państwa
03.07.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 16/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia
4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.
25.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się