Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 23 grudnia 2019 r.
uchylające zarządzenie Nr 26/10 w sprawie określenia zasad
obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej w wyniku
przeniesienia członka korpusu służby cywilnej (tzw. awansów
wewnętrznych)
23.12.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wspólnej Komisji
Dyscyplinarnej
23.12.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
07.11.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród pracownikom
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
17.10.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
15.10.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania międzywydziałowego Zespołu ds. realizacji
projektów informatycznych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
24.09.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie organizacji i przeprowadzenia naboru na stanowiska
operatorów numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
16.09.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Infrastruktury
13.09.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmieniające zarządzenie w
sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur
stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku
11.09.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. promocji prostego języka w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
22.08.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się