Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
regulaminu pracy
04.03.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 19 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji
19.02.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 15 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
18.02.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej oraz
przetwarzania danych osobowych na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
12.02.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej będącego na stanie
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem
przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej
zbędnych lub zużytych składników sprzętu i wyposażenia
będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku
06.02.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki
Społecznej
01.02.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej
21/27
31.01.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Kontroli
21.01.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
21.01.2019 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na
stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych, w
okulary korygujące wzrok
21.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się