Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30.10.2019r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowy Dwór Gdański
19.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30.10.2019r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczółki
19.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30.10.2019r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sadlinki
14.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30.10.2019r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Skarszewy
14.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 10.10.2019 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Słupsk
14.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2019r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo
14.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2019r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pruszcz Gdański
14.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2019r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Luzino
14.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2019r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Przodkowo
14.11.2019 więcej
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Łęczyce
13.11.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się