Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 72381 (88/20) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.zadań
administracji architektoniczno-budowlanej w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
17.12.2020 więcej
Nabór nr 72124 (87/20) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń.
10.12.2020 więcej
Nabór nr 71926 (86/20) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu.
04.12.2020 więcej
Nabór nr 71574 (85/20) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Koordynacji
Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału Koordynacji
Świadczeń.
26.11.2020 więcej
Nabór nr 71223 (84/20) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektor wojewódzki w Oddziale Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki
Społecznej.
17.11.2020 więcej
Nabór nr 71214 (83/20) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Oddziale
Dyspozytorni Medycznej w Gdańsku Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
17.11.2020 więcej
Nabór nr 71213 (82/20) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Oddziale Dyspozytorni
Medycznej w Słupsku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
17.11.2020 więcej
Nabór 81/20 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko dyspozytora medycznego w Oddziale
Dyspozytorni Medycznej w Gdańsku Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
17.11.2020 więcej
Nabór nr 701001 (79/20) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds.
Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców.
10.11.2020 więcej
Nabór nr 70635 (80/20) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Zamiejscowym w
Słupsku Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa.
30.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się