Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
17.02.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
międzywydziałowego Zespołu ds. realizacji projektów
informatycznych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
14.02.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie powołania międzywydziałowego Zespołu roboczego ds.
utworzenia dyspozytorni medycznej
11.02.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
tę służbę
27.01.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
15.01.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 10 stycznia 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia
szkoleń i innych form rozwoju zawodowego w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku oraz zarządzenie w sprawie dzielenia
się wiedzą w procesie szkoleniowym w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
13.01.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek
13.01.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 8 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu
09.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się