Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na
terenie powiatów słupskiego, M. Słupsk i bytowskiego
15.12.2020 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
„Dolina Radości” w Gdańsku, województwo pomorskie
30.10.2020 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
„Osowa” w Chwaszczynie, województwo pomorskie.
30.10.2020 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt wzdłuż
drogi S6 na obszarze województwa pomorskiego.
30.10.2020 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie odłowu dzików na terenie Miasta Gdańska, Miasta
Gdyni i Miasta Sopotu
05.10.2020 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt i
wykonania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady na
obszarze województwa pomorskiego
31.07.2020 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia obszaru, na którym występuje zagrożenie
wystąpienia choroby zakaźnej i nakazania odstrzału
sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń
04.05.2020 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie
określenia obszaru, na którym występuje zagrożenie
wystąpienia choroby zakaźnej i nakazania odstrzału sanitarnego
dzików
13.03.2020 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie określenia obszaru, na którym występuje zagrożenie
wystąpienia choroby zakaźnej i nakazania odstrzału sanitarnego
dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń
17.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się