Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja
2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego
16.06.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja
2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego
07.06.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz
„Zaspa” w Gdańsku, województwo pomorskie
26.05.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja
2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego
25.05.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja
2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego
14.05.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca
2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego
23.04.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca
2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego
14.04.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia obszaru, na którym występuje zagrożenie
wystąpienia choroby zakaźnej i nakazania odstrzału sanitarnego
dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń
12.04.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: słupskiego,
M. Słupsk i bytowskiego
17.03.2021 więcej
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego
15.03.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się