Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 48216 (99/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
Wydziału Koordynacji Świadczeń
27.05.2019 więcej
Nabór nr 48213 (98/19) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds.
Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców
27.05.2019 więcej
Nabór nr 48078 (97/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń
23.05.2019 więcej
Nabór nr 47885 (94/19) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki
Społecznej.
21.05.2019 więcej
Nabór nr 47810 (96/19) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej.
20.05.2019 więcej
Nabór nr 47808 (95/19) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru
i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej.
20.05.2019 więcej
Nabór nr 47804 (93/19) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Służb
Zatrudnienia Wydziału Polityki Społecznej.
20.05.2019 więcej
Nabór nr 47553 (92/19) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej
16.05.2019 więcej
Nabór nr 47539 (91/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa.
15.05.2019 więcej
Nabór nr 47537 (89/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Koordynacji
Świadczeń.
15.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się