Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 53862 (151/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń
09.09.2019 więcej
Nabór nr 53619 (146/19) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds.
Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
05.09.2019 więcej
Nabór nr 53043 (149/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w Wydziale Nieruchomości i Skarbu
Państwa.
27.08.2019 więcej
Nabór nr 53079 (150/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Odszkodowań Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa.
27.08.2019 więcej
Nabór nr 53077 (148/19) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Paszportów w Gdańsku
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
27.08.2019 więcej
Nabór nr 52905 (145/19) - Wydział Zdrowia
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. statystyki w
Wydziale Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego
23.08.2019 więcej
Nabór nr 52838 (144/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Koordynacji
Świadczeń.
21.08.2019 więcej
Nabór nr 52833 (142/19) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Księgowości Dysponenta III Stopnia Wydziału Finansów i
Budżetu.
21.08.2019 więcej
Nabór nr 52837 (143/19) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
21.08.2019 więcej
Nabór nr 52614 (140/19) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Planowania i Budżetu Wydziału Polityki Społecznej.
14.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się