Lista artykułów

Nazwa artykułu
Badanie rynku - BL-I.2600.49.2021 cz II
Usługa polegająca na weryfikacji wniosków
14.06.2021 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2600.49.2021.KGK
weryfikacja wniosków
01.06.2021 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2600.50.2021.KGK
Usługa polegająca na wykonywaniu prac biurowych i
administracyjnych.
01.06.2021 więcej
BZK-XIII.2600.27.2021.PŻ - Zaproszenie do składania ofert
na budowę linii światłowodowej oraz instalację sieci
strukturalnej
14.05.2021 więcej
BZK-XIII.2600.28.2021.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na abonament do 2 telefonów satelitarnych
11.05.2021 więcej
BZK-XIII.2600.26.2021.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę i instalację rejestratora rozmów
05.05.2021 więcej
Badanie rynku - BL-I.2600.1.15.2021
Usługa "Lekarza koronera" wraz z usługami towarzyszącymi
30.04.2021 więcej
29.04.2021 więcej
BZK-XIII.2600.25.2021.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na świadczenie usługi czteroprzewodowego analogowego łącza
dzierżawionego dla pasma 300 – 3400 Hz
23.04.2021 więcej
BZK-XIII.2600.23.2021.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę i instalację zestawu łączności radiowej
15.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się