Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
BADANIE RYNKU BL-I.2613.3.2018
odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego
18.05.2018 więcej
BL-I.2600.11.5.2018- Gmina Liniewo - projekt w zakresie złóż kopalin
BL-I.2600.11.5.2018 - Sporządzenie projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Liniewo w zakresie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin
17.05.2018 więcej
BL-I.2600.189.2017/2018 usługa udzielania informacji telefonicznej
BL-I.2600.189.2017/2018 usługa udzielania informacji
telefonicznej
08.05.2018 więcej
BL-I.2600.11.4.2018 - Badanie rynku na udokumentowanie złóż kopalin
BL-I.2600.11.4.2018 - Sporządzenie projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Karsin w zakresie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin
27.04.2018 więcej
BZK-VIII.6340.35.2018 złożenie wniosku do UKE
BZK-VIII.6340.35.2018 opracowanie dokumentacji i złożenie
wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej
20.04.2018 więcej
BZK-VIII.6340.30.2018 instalacja/konserwacja syst.łączności radiowej
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji
/konserwacji systemu łączności radiowej w 52 lokalizacjach
województwa pomorskiego.
17.04.2018 więcej
BL-I.2600.31.2018 KG Dostawa krzeseł obrotowych
BL-I.2600.31.2018 KG Dostawa krzeseł obrotowych
16.04.2018 więcej
1234