2014-12-12

Godziny pracy Urzędu

 
Godziny pracy Urzędu:
 
od poniedziałku do piątku
 
7.45 – 15.45
 
Godziny pracy Zespołu Obsługi Klienta:
 
Poniedziałek 7.45 - 15.45
Wtorek 7.45 - 18.00

 

Środa 7.45 - 15.45
Czwartek 7.45 - 15.45
Piątek 7.45 - 15.45

 

tel. 58 30 77 695
fax: 58 30 77 317

 
 

Wojewoda albo wyznaczony przez wojewodę przedstawiciel Urzędu przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.


Wicewojewoda albo wyznaczony przez wicewojewodę przedstawiciel Urzędu przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Wyznaczenie spotkania następuje wyłącznie po złożeniu pisemnego zgłoszenia, w którym klient określi temat rozmowy. Zgłoszenie powinno zawierać również telefon kontaktowy lub adres e-mail wnoszącego.

O terminie spotkania klienci powiadamiani są ze stosownym wyprzedzeniem, wraz z informacją, czy w spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda, wicewojewoda czy wyznaczony przedstawiciel Urzędu.

 

Dyrektor Generalny Urzędu, dyrektorzy i pracownicy wydziałów przyjmują klientów w sprawach dotyczących skarg i wniosków, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

 
 
 
 

 
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się