2014-12-12

Godziny pracy Urzędu

Godziny pracy Urzędu:
 
od poniedziałku do piątku
 
7.45 – 15.45
 

Godziny pracy Zespołu Obsługi Klienta:

 
Poniedziałek 7.45 - 15.45
Wtorek 7.45 - 18.00

 

Środa 7.45 - 15.45
Czwartek 7.45 - 15.45
Piątek 7.45 - 15.45

 

tel. 58 30 77 695
fax: 58 30 77 317

 
 

Wojewoda albo wyznaczony przez wojewodę przedstawiciel Urzędu przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.


Wicewojewoda albo wyznaczony przez wicewojewodę przedstawiciel Urzędu przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Wyznaczenie spotkania następuje wyłącznie po złożeniu pisemnego zgłoszenia, w którym klient określi temat rozmowy. Zgłoszenie powinno zawierać również telefon kontaktowy lub adres e-mail wnoszącego.

O terminie spotkania klienci powiadamiani są ze stosownym wyprzedzeniem, wraz z informacją, czy w spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda, wicewojewoda czy wyznaczony przedstawiciel Urzędu.

 

Dyrektor Generalny Urzędu, dyrektorzy i pracownicy wydziałów przyjmują klientów w sprawach dotyczących skarg i wniosków, w dniach i godzinach pracy Urzędu.