2014-11-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)

 

 • Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej odbywa się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdańsk nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 (za pośrednictwem banków bądź poczty, według obowiązujących cenników oraz taryf).

 

 • Opłatę skarbową można również uiszczać gotówką w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) lub przelewem na rachunek bankowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000 (za pośrednictwem banków bądź poczty, według obowiązujących cenników oraz taryf).


  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  Wydział Administracyjno - Gospodarczy

  NBP O/O Gdańsk

  93 1010 1140 0169 1313 9120 0000


   
 • Dla osób dokonujących opłat z banku znajdującego się poza granicami Polski stanowiących OPŁATĘ SKARBOWĄ konto jest następujące:


  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Wydział Administracyjno - Gospodarczy
  PL 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

  BIC inst. : NBPLPLPW