2014-12-12

Zamówienia publiczne

Informację o realizowanych zamówieniach publicznych można uzyskać
w Biurze Logistyki

 

Oddział Logistyki i Zamówień Publicznych

 

tel. 58 30 77 304

fax: 58 30 77 325

Nr pokoju: 45

e-mail: bl@gdansk.uw.gov.pl

 

 

Rejestr zamówień publicznych - informacja w Oddziale Logistyki i Zamówień Publicznych

Informację na temat dostępu do dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego można uzyskać w Oddziale Logistyki i Zamówień Publicznych.

 

Plan zamówień publicznych