2014-12-12

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

Co to jest BiP?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


 

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu - http://www.bip.gov.pl/, według Spisu Podmiotów, dostępnego jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

 

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę. Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.

 

Menu użytkownika

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w Biuletynie, jest menu użytkownika. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na działy tematyczne, związane z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

 

Informacje, które nie zostały zamieszczone w BIP.


Biuletyn Informacji Publicznej  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku od dnia
1 stycznia 2015 r. prowadzony jest w ramach Scentralizowanego System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP).
  (SSDIP)(

Poniżej w załączniku znajduje się Podręcznik użytkownika systemu SSDIP.
 

Uwaga

W związku ze zmianą przez nasz Urząd systemu do prowadzenia BIP uprzejmie informujemy, że bieżące informacje   oraz niektóre archiwalne np. akty prawne zostały przeniesione z poprzedniego systemu prowadzonego w ramach portalu Wrota Pomorza. W związku z tym informujemy, iż daty wytworzenia i udostępnienia informacji zawarte w metadanych dotyczących poszczególnych artykułów i załączników nie odzwierciedlają rzeczywistej daty  wytworzenia  i udostępnienia poszczególnych informacji w BIP PUW. Zazwyczaj dane te oznaczają daty wprowadzenia tych informacji do nowego systemu SSDIP.

 

 

KONTAKT - w sprawach związanych z BIP PUW:
 

Jolanta Kwiecień

tel./fax: 58 30 77 155 / 58 30 77 346 

 

W związku z tym, że system SSDIP jest administrowany przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) zgłoszenia techniczne proszę kierować:
 

  • na adres: ssdip-pomoc@coi.gov.pl
     
  • lub telefonicznie na numer: 42 253 54 50
    Wsparcie telefoniczne jest dostępne w dni robocze, w godzinach 8:00 - 17:00.

     


 

Załączniki

  Podręcznik użytkownika.pdf 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz