2020-03-16

Uwaga. Zmiany w funkcjonowaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Wizyty w urzędzie będą możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.


Na wizytę w urzędzie może zgłosić się wyłącznie wnioskodawca bądź osoba, która posiada pisemne upoważnienie.

 

Klienci będą przyjmowani od strony ul. Okopowej (hol główny).
W trakcie wizyt prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarnych (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie odstępu). Przy wejściu do budynku prosimy o dezynfekcję rąk. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przyprowadzać dzieci oraz osób towarzyszących.
 

Klienci, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Pomorski Urząd Wojewódzki mogą kontaktować się z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku:

  • telefonicznie
  • mailowo
  • przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną
  • przesyłać korespondencję za pośrednictwem ePUAP.


Przywrócenie obsługi cudzoziemców po okresie zawieszenia obsługi (w dniach od 6 do 16 października 2020 r.) w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców  (NOWE)
 

Kontakty :

Lista wydziałów PUW:

Przejdź na stronę internetową urzędu (http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy)
lub

Przejdź na stronę BIP urzędu (https://uwgdansk.bip.gov.pl/wydzialy/wykaz-wydzialow.html)

Zespół Obsługi Klienta:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk
tel. 58 307 76 95 fax 58 307 73 17
e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl

Adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) (skrytki ePUAP) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

/bntc34p17l/ezd lub /bntc34p17l/SkrytkaESP
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się