2020-03-16

Uwaga. Zmiany w funkcjonowaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Ze względu na bezpieczeństwo i dobro klientów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, decyzją Dyrektora Generalnego urzędu wprowadzamy od 16 marca 2020 r. do odwołania zmiany w funkcjonowaniu PUW w Gdańsku.


1.    Klienci, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, mogą kontaktować się z pracownikami urzędu (od poniedziałku do piątku) wyłącznie telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP.

Kontakty :

a)    lista wydziałów PUW:
strona internetowa - http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy - kliknij
BIP - https://uwgdansk.bip.gov.pl/wydzialy/wykaz-wydzialow.html - kliknij

b)    Zespół Obsługi Klienta:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk
tel. 58 307 76 95 fax 58 307 73 17
e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl

c)    adres ESP (skrytki ePUAP) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
/bntc34p17l/ezd

2.    W niezbędnych przypadkach pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, skontaktują się (telefonicznie/ mailowo/listownie) z klientami, aby umówić osobistą wizytę w urzędzie.
 

3.    Przy wejściu do budynków urzędu w Gdańsku (przy ul. Okopowej 21/27, wejście B), w Gdyni (przy ul. Legionów 130) oraz w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) wystawione zostały skrzynki, do których klienci mogą wrzucać dokumenty (będą podlegały rejestracji), a także informacje, prośby lub wnioski do urzędników o kontakt telefoniczny lub mejlowy.
 

4.    Wszelkie zmiany w zasadach funkcjonowania Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku będą umieszczane na stronie internetowej www.gdansk.uw.gov.pl – kliknij, na profilu Facebook oraz na drzwiach wejściowych budynków urzędu i jego delegatur.
 

5.    Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji wyżej podanych). W sprawie wszystkich wizyt umówionych do tej pory telefonicznie, mejlowo, przez rezerwację internetową lub bezpośrednio z pracownikami urzędu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mejlowy.
 

Komunikat dla klientów Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 

Komunikat dla klientów Oddziałów Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Komunikat dla klientów Oddziału ds. Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych

Komunikat dla klientów Wydziału Koordynacji Świadczeń

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się