2020-03-16

Uwaga. Zmiany w funkcjonowaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Uwaga! Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów PUW
 

Od 25 maja 2020 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, z zachowaniem wymogów sanitarnych,  wznawia bezpośrednią obsługę klientów.
 

Wizyty w urzędzie będą możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

 

Na wizytę w urzędzie może zgłosić się wyłącznie wnioskodawca bądź osoba, która posiada pisemne upoważnienie.

Klienci będą przyjmowani od strony ul. Okopowej (hol główny).
 

W trakcie wizyt prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarnych (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie odstępu). Przy wejściu do budynku prosimy o dezynfekcję rąk. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przyprowadzać dzieci oraz osób towarzyszących.
 

Klienci, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Pomorski Urząd Wojewódzki mogą kontaktować się z pracownikami urzędu (od poniedziałku do piątku) telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP.
 

Prosimy mieć na względzie, że nastąpiło czasowe zawieszenie obsługi klientów Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w dniach od 6 do 16 października 2020 r. (PILNE)
 

Kontakty :
 

a)    lista wydziałów PUW:
strona internetowa -http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy - kliknij
BIP -https://uwgdansk.bip.gov.pl/wydzialy/wykaz-wydzialow.html - kliknij

b)    Zespół Obsługi Klienta :
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk
tel. 58 307 76 95 fax 58 307 73 17
e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl

c)    adres ESP (skrytki ePUAP) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
/bntc34p17l/ezd lub /bntc34p17l/SkrytkaESP
 

Komunikat dla klientów Oddziałów Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
 

Komunikat dla klientów Oddziału ds. Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych 

Komunikat dla klientów  Wydziału Infrastruktury

Komunikat dla klientów Wydziału Koordynacji Świadczeń

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się