2016-02-17

Wykaz konsultantów wojewódzkich

Konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 419 z późn.zm.) powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Kadencja konsultanta wojewódzkiego trwa 5 lat (art.7 ust.1).


Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie - w dziedzinie pokrewnej, oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta (art.3 ust.1). 

 

W poniższym załączniku znajduje się Wykaz konsultantów wojewódzkich .

Załączniki

  Konsultanci 16.04.2018.xls 108,5 KB (xls) szczegóły pobierz