2015-03-30

Dane kontaktowe

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
 

80-810 GDAŃSK UL. OKOPOWA 21/27
 

NIP 583-106-61-22
 

REGON 000 51 42 42

 

tel. 58 30 77 695
 

 fax: 58 30 77 317
 

 e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl
(skrzynka poczty elektronicznej właściwa do kontaktu z Urzędem)


Strona podmiotowa BIP: http://uwgdansk.bip.gov.pl


Strona www: http://www.gdansk.uw.gov.pl

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) (skrytki ePUAP):

/bntc34p17l/ezd

 

 

222 500 115 (rządowy system informacji telefonicznej - numer centralny)
222 500 134 (rządowy system informacji telefonicznej - numer Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku) Inicjatywa "Obywatel"