Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kontrole zewnętrzne 2020 rok
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2020 roku
22.02.2021 więcej
Kontrole zewnętrzne 2019 rok
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2019 roku
12.02.2020 więcej
Kontrole zewnetrzne 2018 rok
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2018 roku
13.03.2019 więcej
Kontrole zewnętrzne 2017 rok
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2017 roku
10.03.2017 więcej
Kontrole zewnętrzne 2016 r.
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2016 roku
21.04.2016 więcej
Kontrole zewnętrzne 2015r.
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2015 roku
10.08.2015 więcej
Kontrole zewnętrzne 2014 r.
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2014 roku
02.12.2014 więcej
Kontrole zewnętrzne 2013 r.
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2013 roku
02.12.2014 więcej
Kontrole zewnętrzne 2012 r.
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2012 roku
02.12.2014 więcej
Kontrole zewnętrzne 2011 r.
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUW w 2011 roku
02.12.2014 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się