2014-11-28

Nr konta

 

  • Dla osób dokonujących opłat stanowiących DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA konto jest następujące:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

NBP O/O Gdańsk

07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

z dopiskiem : "opłata za...."

 

  • Dla osób dokonujących opłat z banku znajdującego się poza granicami Polski stanowiących DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA konto jest następujące:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

PL 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

BIC inst. : NBPLPLPW

z dopiskiem : "opłata za...."

 

  • Pobór OPŁATY SKARBOWEJ za czynności administracji rządowej i samorządowej, odbywa się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 (za pośrednictwem Banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf)

 

  • od dnia 2 listopada 2007 r. OPŁATĘ SKARBOWĄ można uiszczać na konto:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

NBP O/O Gdańsk

93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

 

lub w kasie Urzędu

 

  • Dla osób dokonujących opłat z banku znajdującego się poza granicami Polski stanowiących OPŁATĘ SKARBOWĄ konto jest następujące:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

PL 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

BIC inst. : NBPLPLPW