Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. nr NSP-III.7570.208.2020.WL
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 października 2020
r. nr NSP-III.7570.208.2020.WL
16.10.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. nr NSP-III.7570.165.2020.WL
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. nr
NSP-III.7570.165.2020.WL
02.10.2020 więcej
Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. dot. NSP-III.7570.281.2020.WL
Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. dot.
NSP-III.7570.281.2020.WL
02.10.2020 więcej
Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. dot. NSP-III.7570.208.2020.WL
Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. dot.
NSP-III.7570.208.2020.WL
27.08.2020 więcej
Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. dot. NSP-III.7570.165.2020.WL
Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. dot.
NSP-III.7570.165.2020.WL
02.07.2020 więcej
Obwieszczenie z dnia z dnia 16 lipca 2019 r. nr NSP-III.7570.74.2018.MR
w sprawie ustalenia odszkoowania za nieruchomość oznaczoną
jako działka nr 474/1 o pow. 0,0063 ha, która powstała z
podziału działki nr 474, położoną w gminie M. Ustka, obręb
nr 0001, powiat słupski, której własność przeszła z mocy
prawa na rzecz Województwa Pomorskiego na podstawie ostatecznej
z dniem 6 września 2017 r. decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia
31 lipca 2017 r. nr WI-IV.7820.2.2017.TH o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa
17.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. nr NSP-III.7570.74.2018.MR
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną
jako działka nr 474/1 o pow. 0,0063 ha, która powstała z
podziału działki nr 474, położonej w gminie M. Ustka, obręb
nr 0001, powiat słupski, której własność przeszła z mocy
prawa na rzecz Województwa Pomorskiego na podstawie ostatecznej
z dniem 6 września 2017 r. decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia
31 lipca 2017 r. nr WI-IV.7820.2.2017.TH o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa
28.03.2019 więcej
Obwieszczenie Wojeowdy Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. nr NSP-III.7570.78.2018.MR
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną
jako działka nr 473/5 o pow. 0,0015 ha, która powstała z
podziału działki nr 473/1, położonej w gminie M. Ustka,
obręb nr 0001, powiat słupski, której własność przeszła z
mocy prawa na rzecz Województwa Pomorskiego na podstawie
ostatecznej z dniem 6 września 2017 r. decyzji Wojewody
Pomorskiego z dnia 31 lipca 2017 r. nr WI-IV.7820.2.2017.TH o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka –
granica województwa.
08.02.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. nr NSP-III.7570.87.2018.MS
w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za za
wygasłe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej
jako działki nr 1989/5 o pow. 0,0025 ha i nr 1989/6 o pow.
0,0063 ha, które powstały z podziału działki nr 1989/1,
położonej w gminie M. Ustka, obręb nr 0001, powiat słupski,
na podstawie ostatecznej z dniem 6 września 2017 r. decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2017 r. nr
WI-IV.7820.2.2017.TH o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 203 na
odcinku Ustka – granica województwa
31.01.2019 więcej
Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. dot. NSP-III.7570.78.2018.MR
Pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. nr
NSP-III.7570.78.2018.MR dotyczące wyznaczenia nowego terminu
załatwienia sprawy
21.12.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się