2020-05-15

Przywrócenie obsługi cudzoziemców

Informujemy, że po okresie zawieszenia obsługi w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, od dnia 19 października 2020 r. ponownie będziemy przyjmować klientów

 


 

W sprawach dot. legalizacji pobytu cudzoziemców obecnie:

 • realizujemy odwołane wcześniej wizyty (sprawa priorytetowa)
 • wydajemy karty pobytu
 • realizujemy wizyty zarezerwowane elektronicznie
 • wysyłamy wezwania do uzupełnienia braków formalnych
 • wysyłamy wezwania do złożenia odcisków linii papilarnych
 • obsługujemy sprawy zaproszeń
 • obsługujemy sprawy obywateli Unii Europejskiej

 


 

Odbiór karty pobytu możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Wizytę można umówić:

Kartę pobytu będzie można odebrać również dzięki zarezerwowanej wcześniej wizycie za pośrednictwem rezerwacji elektronicznej.

 


 

W ramach wizyty zarezerwowanej elektronicznie obsługiwani będą wyłącznie klienci, którzy posiadają rezerwację w celu:

 • złożenia wniosku legalizującego pobyt (w tym złożenia odcisków linii papilarnych do złożonych wcześniej wniosków)
 • uzupełnienia lub odbioru dokumentów.

Przypominamy zasady rezerwacji elektronicznych.
 


 

W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosków lub osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków linii papilarnych zalecamy pilny kontakt z infolinią pod numerem 58 30 77 466 w celu umówienia wizyty w Oddziale lub uzyskania dalszych wskazówek.

 


 

Złożenie wniosku w sprawie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń i odbiór zaproszenia oraz załatwienie sprawy obywatela Unii Europejskiej lub członka jego rodziny, możliwe będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania pod numerem telefonu 58 30 77 340.

 


 

Jednocześnie informujemy, że zawieszona pozostaje obsługa klienta związana z:

 • osobistymi spotkaniami z osobami prowadzącymi sprawę (zachęcamy do śledzenia etapu postępowania na Portalu Klienta)
 • udzielenia informacji na stanowiskach obsługi (do dyspozycji pozostaje infolinia: 58 30 77 466 oraz adres e-mail: cudzoziemcy.pobyt@gdansk.uw.gov.pl)

 


 

W trakcie wizyty prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie odstępu). Prosimy o dezynfekcję rąk (pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przed wejściem na salę obsługi oraz w obrębie samej sali). W miarę możliwości prosimy również o posiadanie własnych przyborów do pisania.
W celu ograniczenia liczby osób w pomieszczeniach prosimy o punktualne stawiennictwo w Urzędzie.
O kolejnych zamianach w obsłudze klienta będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronach internetowych:

oraz

Jednocześnie przypominamy o zasadach regulujących pobyt cudzoziemców w Polsce w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się