2014-12-31

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemca

miejsce załatwienia sprawy:
wnioski w sprawach wydawania zezwoleń na pracę można składać:

 

w Oddziale ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców w Gdyni, przy ul. Legionów 130 (pokój nr 109, I piętro)

 

lub

 
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku (pokój nr 417, IV piętro)
ul. Jana Pawła II 1
76-200 SłupskKomunikat w sprawie podziału Oddziału ds. Cudzoziemców

Więcej informacji dotyczących uruchomienia obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku


forma załatwienia: decyzja administracyjna

podstawa prawna: art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.)

termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc

organ odwoławczy: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

tryb odwoławczy: odwołania należy kierować do organu odwoławczego za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

wymagane dokumenty - forma złożenia: wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z załącznikami
 
godziny przyjęć interesantów Oddziału ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców:

Poniedziałek     9.00-14.00
Wtorek           11.00-18.00
Środa             9.00-14.00
Czwartek         9.00-14.00
Piątek             9.00-14.00

 

przedmiot i wysokość opłaty:

  • zezwolenie na pracę typu A - 100 zł
  • zezwolenie na pracę typu B - 100 zł
  • zezwolenie na pracę typu C - 100 zł
  • zezwolenie na pracę typu D - 200 zł
  • zezwolenie na pracę typu E - 100 zł


W przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę, opłata wynosi odpowiednio połowę kwot wymienionych powyżej
 
rodzaj opłaty: administracyjna

 

numer konta: 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000 - Pomorski Urząd Wojewódzki, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 


Na skróty:

Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców

Załączniki

  zał. - zezwolenie na pracę 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o wydanie z...nia na pracę 54,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o przedłu...ia na pracę 52,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podmi...cudzoziemcowi 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się