2014-10-24

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Kierownik Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Katarzyna Baranowicz

 

Zastępca kierownika Oddziału

Anna Bochan-Górecka

 

Sekretariat Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Kontakt:

tel. 58 30 77 427

fax 58 30 77 214

 

adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

wejście do budynku od strony ul. Rzeźnickiej

nr pokoju: 11

e-mail: cudzoziemcy.pobyt@gdansk.uw.gov.pl


Rezerwacja wizyty w Urzędzie


Informacja ogólna:

tel. 58 30 77 466


 

Informacje na temat bieżącej obsługi klienta w Oddziale:

 

Przywrócenie obsługi cudzoziemców (NOWE)

 


Generator wniosków

Uruchomienie Portalu Klienta


Komunikat w sprawie utworzenia punktu informacyjnego przy Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Uruchomienie punktu obsługi klienta w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku

Komunikat w sprawie podziału Oddziału ds. Cudzoziemców

 


Rodzaje załatwianych spraw

Kategorie załatwianych spraw

Formularze wniosków

Godziny przyjmowania klientów

Akty prawne

Zadania Oddziału

Prowadzone rejestry


Informacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców dostępne są również na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, pod następującym adresem: link

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się